Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho A(2;1;-1), B(3;0;1), C(2;-1;3) điểm

Câu hỏi:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho A(2;1;-1), B(3;0;1), C(2;-1;3) điểm D thuộc Oy và thể tích khối tứ diện ABCD bằng 5. Tìm tọa độ của đỉnh D.

Xem lời giải


Trả lời:


Chọn B
Gọi D0;y;0Oy
Ta có: AB=1;1;2,AC=0;2;4,AD=2;y1;1
AB,AC=0;4;2AB,AC.AD=4y+2VABCD=516AB,AC.AD=54y+2=304y+2=304y+2=30y=7y=8
Vậy D0;7;0 hoặc D0;8;0.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Bạn đang xem: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho A(2;1;-1), B(3;0;1), C(2;-1;3) điểm

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho A(2;1;-1), B(3;0;1), C(2;-1;3) điểm của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button