Trong không gian Oxyz cho mặt cầu (S) : ( x+ 1) ^2+ ( y-3) ^2+ (z-1) ^2= 2

Câu hỏi:

Trong không gian Oxyz cho mặt cầu S:  x+12+y32+z12=2. Tâm của mặt cầu (S) là điểm nào sau đây?

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Trong không gian Oxyz cho mặt cầu (S) : ( x+ 1) ^2+ ( y-3) ^2+ (z-1) ^2= 2


Tập xác định: D=2m.

Ta có: y=m1x+m22.

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng 6;+y<0,x6;+m1<02m6;+

m<12m6m<1m44m<1.

Vậy m4;1 thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Chọn B.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Trong không gian Oxyz cho mặt cầu (S) : ( x+ 1) ^2+ ( y-3) ^2+ (z-1) ^2= 2 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button