Trong khi di chuyển hoặc quay, có thể nhân vật mèo sẽ lộn ngược. Lệnh giúp em khắc phục điều này. Em hãy mở rộng chương trình “Điều khiển rô-bốt”, bổ sung lệnh này vào sau lệnh và chạy thử.

Câu hỏi:

Trong khi di chuyển hoặc quay, có thể nhân vật mèo sẽ lộn ngược. Lệnh Media VietJack giúp em khắc phục điều này. Em hãy mở rộng chương trình “Điều khiển rô-bốt”, bổ sung lệnh này vào sau lệnh Media VietJack và chạy thử.

Xem lời giải


Trả lời:


Trả lời:

Bạn đang xem: Trong khi di chuyển hoặc quay, có thể nhân vật mèo sẽ lộn ngược. Lệnh giúp em khắc phục điều này. Em hãy mở rộng chương trình “Điều khiển rô-bốt”, bổ sung lệnh này vào sau lệnh và chạy thử.

Khi ta bổ sung lệnh  Media VietJack thì nhân vật sẽ trở lại ban đầu.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Trong khi di chuyển hoặc quay, có thể nhân vật mèo sẽ lộn ngược. Lệnh giúp em khắc phục điều này. Em hãy mở rộng chương trình “Điều khiển rô-bốt”, bổ sung lệnh này vào sau lệnh và chạy thử. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button