Trong hình bên, hãy gọi tên: a) Những cặp cạnh song song với nhau.

Câu hỏi:

Trong hình bên, hãy gọi tên:

Trong hình bên, hãy gọi tên: a) Những cặp cạnh song song với nhau. (ảnh 1)

a) Những cặp cạnh song song với nhau.

Bạn đang xem: Trong hình bên, hãy gọi tên: a) Những cặp cạnh song song với nhau.

Xem lời giải


Trả lời:


a) Những cặp cạnh song song với nhau: GI và MK, GM và IK.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Trong hình bên, hãy gọi tên: a) Những cặp cạnh song song với nhau. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button