Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước, khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp nằm trên đường nối tâm hai sóng có độ dài là A. một nửa bước sóng. B. một phần tư bước sóng. C. một bư

Câu hỏi:

Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước, khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp nằm trên đường nối tâm hai sóng có độ dài là

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước, khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp nằm trên đường nối tâm hai sóng có độ dài là A. một nửa bước sóng. B. một phần tư bước sóng. C. một bư


Đáp án đúng: A

Xét các điểm cực đại trên đường nối tâm hai sóng:

d2d1=k+Δφ2πλ

d2+d1=l

 

d1=k+Δφ2πλ2+l2

Như vậy khoảng cách giữa hai cực đại là:

Δd=kkλ2

 .

Do hai cực đại liên tiếp nên k’- k = 1

Δd=λ2

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước, khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp nằm trên đường nối tâm hai sóng có độ dài là A. một nửa bước sóng. B. một phần tư bước sóng. C. một bư của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button