Trong dao động điều hòa, vận tốc biến đổi A. ngược pha với li độ. B. sớm pha π/2 so với li độ. C. trễ pha π /2 so với li độ. D. trùng pha với li độ.

Câu hỏi:

Trong dao động điều hòa, vận tốc biến đổi

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Trong dao động điều hòa, vận tốc biến đổi A. ngược pha với li độ. B. sớm pha π/2 so với li độ. C. trễ pha π /2 so với li độ. D. trùng pha với li độ.


Đáp án đúng: B

Trong dao động điều hòa, vận tốc biến đổi sớm pha π/2 so với li độ.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Trong dao động điều hòa, vận tốc biến đổi A. ngược pha với li độ. B. sớm pha π/2 so với li độ. C. trễ pha π /2 so với li độ. D. trùng pha với li độ. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button