Trong dao động điều hòa, đồ thị của lực kéo về phụ thuộc vào tọa độ là A. một đường elip. B. một đường sin. C. một đoạn thẳng qua gốc tọa độ. D. một đường thẳng song song với trục hoành.

Câu hỏi:

Trong dao động điều hòa, đồ thị của lực kéo về phụ thuộc vào tọa độ là

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Trong dao động điều hòa, đồ thị của lực kéo về phụ thuộc vào tọa độ là A. một đường elip. B. một đường sin. C. một đoạn thẳng qua gốc tọa độ. D. một đường thẳng song song với trục hoành.


Đáp án đúng: C

Trong dao động điều hòa, đồ thị lực kéo về phụ thuộc vào tọa độ có dạng là một đoạn thẳng đi qua gốc tọa độ.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Trong dao động điều hòa, đồ thị của lực kéo về phụ thuộc vào tọa độ là A. một đường elip. B. một đường sin. C. một đoạn thẳng qua gốc tọa độ. D. một đường thẳng song song với trục hoành. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button