Trong công thức tính lực Lo – ren – xơ, góc α là A. Góc hợp bởi phương của vec tơ lực và phương của cảm ứng từ. B. Góc hợp bởi chiều của vec tơ lực và chiều của cảm ứng từ C. Góc hợp bởi p

Câu hỏi:

Trong công thức tính lực Lo – ren – xơ, góc α là

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Trong công thức tính lực Lo – ren – xơ, góc α là A. Góc hợp bởi phương của vec tơ lực và phương của cảm ứng từ. B. Góc hợp bởi chiều của vec tơ lực và chiều của cảm ứng từ C. Góc hợp bởi p


Trong công thức tính lực Lo – ren – xơ, góc α là góc hợp bởi chiều của vec tơ vận tốc và chiều của cảm ứng từ ► D.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Trong công thức tính lực Lo – ren – xơ, góc α là A. Góc hợp bởi phương của vec tơ lực và phương của cảm ứng từ. B. Góc hợp bởi chiều của vec tơ lực và chiều của cảm ứng từ C. Góc hợp bởi p của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button