Trong các tính chất sau, tính chất nào tia Rơn ghen có nhưng tia tử ngoại thì không? A. Chữa ung thư (nông trên da). B. Ion hóa chất khí. C. Ghi được ảnh trên phim.

Câu hỏi:

Trong các tính chất sau, tính chất nào tia Rơn ghen có nhưng tia tử ngoại thì không?

Xem lời giải


Trả lời:


Chọn A

Bạn đang xem: Trong các tính chất sau, tính chất nào tia Rơn ghen có nhưng tia tử ngoại thì không? A. Chữa ung thư (nông trên da). B. Ion hóa chất khí. C. Ghi được ảnh trên phim.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Trong các tính chất sau, tính chất nào tia Rơn ghen có nhưng tia tử ngoại thì không? A. Chữa ung thư (nông trên da). B. Ion hóa chất khí. C. Ghi được ảnh trên phim. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button