Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai D. Tồn tại khối hộp là khối đa diện đều.

Câu hỏi:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

Xem lời giải


Trả lời:


Chọn B
A. Khối lập phương.
C. Khối tứ diện đều.
D. Khối lập phương.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai D. Tồn tại khối hộp là khối đa diện đều. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button