Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? A. ∃ n thuộc ℕ, n2 + 11n + 2 chia hết cho 11; B. ∃ n thuộc ℕ, n2 + 1 chia hết cho 4; C. Tồn tại số nguyên tố chia hết cho 5;

Câu hỏi:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

Xem lời giải


Trả lời:


Chọn B

Bạn đang xem: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? A. ∃ n thuộc ℕ, n2 + 11n + 2 chia hết cho 11; B. ∃ n thuộc ℕ, n2 + 1 chia hết cho 4; C. Tồn tại số nguyên tố chia hết cho 5;

+ Xét đáp án A. Khi n = 3 thì giá trị của n2 + 11n + bằng 44, chia hết cho 11

Nên đáp án A đúng.

+ Xét đáp án B. Khi n = 2k, k .

=> n2 + 1 = 4k2 + 1 không chia hết cho 4, k .

Khi n = 2k + 1, với k .
=> x2 + 1 = 4k2 + 4k + 2 = 4k(k + 1) + 2, k .

Nên đáp án B sai.

+ Xét đáp án C. Tồn tại số nguyên tố 5 chia hết cho 5 nên đáp án C đúng.

+ Xét đáp án D. Phương trình 2x2 − 8 = 0

<=> x2 = 4

<=> x = ± 2 .

Nên đáp án D đúng.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? A. ∃ n thuộc ℕ, n2 + 11n + 2 chia hết cho 11; B. ∃ n thuộc ℕ, n2 + 1 chia hết cho 4; C. Tồn tại số nguyên tố chia hết cho 5; của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button