Trong bức tranh các đường sức từ, từ trường mạnh hơn được diễn tả bởi A. các đường sức từ dày đặc hơn. B. các đường sức từ nằm cách xa nhau. C. các đường sức từ gần như song song nhau. D. c

Câu hỏi:

Trong bức tranh các đường sức từ, từ trường mạnh hơn được diễn tả bởi

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Trong bức tranh các đường sức từ, từ trường mạnh hơn được diễn tả bởi A. các đường sức từ dày đặc hơn. B. các đường sức từ nằm cách xa nhau. C. các đường sức từ gần như song song nhau. D. c


Từ trường mạnh hơn được diễn tả bởi các đường sức từ dày đặc hơn ► A.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Trong bức tranh các đường sức từ, từ trường mạnh hơn được diễn tả bởi A. các đường sức từ dày đặc hơn. B. các đường sức từ nằm cách xa nhau. C. các đường sức từ gần như song song nhau. D. c của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button