Treo một thanh đồng có chiều dài ℓ = 1 m và có khối lượng 200 g vào hai sợi dây thẳng đứng cùng chiều dài trong một từ trường đều có B = 0,2 T và có chiều thẳng đứng từ dưới lên trên. Cho dòn

Câu hỏi:

Treo một thanh đồng có chiều dài ℓ = 1 m và có khối lượng 200 g vào hai sợi dây thẳng đứng cùng chiều dài trong một từ trường đều có B = 0,2 T và có chiều thẳng đứng từ dưới lên trên. Cho dòng điện một chiều qua thanh đồng thì thấy dây treo bị lệch so với phương thẳng một góc α = 600. Lấy g = 9,8 m/s2, lực căng của dây bằng

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Treo một thanh đồng có chiều dài ℓ = 1 m và có khối lượng 200 g vào hai sợi dây thẳng đứng cùng chiều dài trong một từ trường đều có B = 0,2 T và có chiều thẳng đứng từ dưới lên trên. Cho dòn


▪ Phân tích các lực như hình vẽ.

    ▪ Từ hình ta xác định được: tan600 = FP Þ F = P.tan600 = 49325 N

    ▪ Ta lại có 2T = P2+F2 = 9825 N Þ T = 1,96 N ► A.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Treo một thanh đồng có chiều dài ℓ = 1 m và có khối lượng 200 g vào hai sợi dây thẳng đứng cùng chiều dài trong một từ trường đều có B = 0,2 T và có chiều thẳng đứng từ dưới lên trên. Cho dòn của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button