Trên một sợi dây đang có sóng dừng. Hình bên mô tả một phần hình dạng của sợi dây tại thời điểm t1 và t2=(t1+0,8)s (đường nét liền và

Câu hỏi:

Trên một sợi dây đang có sóng dừng. Hình bên mô tả một phần hình dạng của sợi dây tại thời điểm t1 t2=t1+0,8s (đường nét liền và đường nét đứt). M là một phần tử dây ở điểm bụng. Tốc độ của M tại các thời điểm t1t2 lần lượt là v1 và v2 với v2v1=368. Biết M tại thời điểm t1t2 có vectơ gia tốc đều ngược chiều với chiều chuyển động của nó và trong khoảng thời gian từ t1 đến t2 thì M đạt tốc độ cực đại vmax một lần. Giá trị của Vmax gần nhất với giá trị nào sau đây?

Trên một sợi dây đang có sóng dừng. Hình bên mô tả một phần hình dạng của sợi dây tại thời điểm t1 và t2=(t1+0,8)s (đường nét liền và (ảnh 1)

Xem lời giải


Trả lời:


v1v2=A29A24=368A=6 cm

Theo đề ta có:

Trên một sợi dây đang có sóng dừng. Hình bên mô tả một phần hình dạng của sợi dây tại thời điểm t1 và t2=(t1+0,8)s (đường nét liền và (ảnh 2)

Từ hình vẽ ta tính được: β14π15=ω.Δt=>ω=14π15.Δt=14π15.0,8=7π6rad/s

vmax=ωA=7π6.622 cm/s

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Trên một sợi dây đang có sóng dừng. Hình bên mô tả một phần hình dạng của sợi dây tại thời điểm t1 và t2=(t1+0,8)s (đường nét liền và của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button