Trên đường thẳng a cho bốn điểm M, N, P, Q như hình 31. Hãy trả lời

Câu hỏi:

Trên đường thẳng a cho bốn điểm M, N, P, Q như hình 31. Hãy trả lời câu hỏi sau:

Trong các tia MN, MP, MQ, NP, NQ có những tia nào trùng nhau?

Bạn đang xem: Trên đường thẳng a cho bốn điểm M, N, P, Q như hình 31. Hãy trả lời

Giải bài 23 trang 113 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Hình 31

Xem lời giải


Trả lời:


– Xét các tia cùng gốc M ta được các tia trùng nhau là MN, MP, MQ.

– Xét các tia cùng gốc N ta được các tia trùng nhau là NP, N

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Trên đường thẳng a cho bốn điểm M, N, P, Q như hình 31. Hãy trả lời của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button