Tính số mol khí chứa trong bình có thể tích 500 mililít ở 25 oC và 1 bar.

Câu hỏi:

Tính số mol khí chứa trong bình có thể tích 500 mililít ở 25 oC và 1 bar.

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Tính số mol khí chứa trong bình có thể tích 500 mililít ở 25 oC và 1 bar.


Ở điều kiện chuẩn (25 oC và 1 bar), 1 mol khí bất kì đều chiếm thể tích là 24,79 lít.

Đổi 500 mililít = 0,5 lít.

Số mol khí chứa trong bình có thể tích 0,5 lít ở điều kiện chuẩn là:

Áp dụng công thức: V = n × 24,79

Þ

n=V24,79=0,524,790,02(mol).

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Tính số mol khí chứa trong bình có thể tích 500 mililít ở 25 oC và 1 bar. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button