Tính nhanh: 463 + 318 + 137 + 22

Câu hỏi:

Tính nhanh: 463 + 318 + 137 + 22

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Tính nhanh: 463 + 318 + 137 + 22


463 + 318 + 137 + 22 = (463 + 137) + (318 +22) = 600 + 340 = 940

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Tính nhanh: 463 + 318 + 137 + 22 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button