Tính nhanh: 46 + 17 + 54;

Câu hỏi:

Tính nhanh: 46 + 17 + 54;

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Tính nhanh: 46 + 17 + 54;


Ta có: 

46 + 17 + 54 = ( 46 + 54 ) + 17 = 100 + 17 = 117

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Tính nhanh: 46 + 17 + 54; của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button