Tính nhanh: 20 + 21 + 22 + … + 29 + 30

Câu hỏi:

Tính nhanh: 20 + 21 + 22 + … + 29 + 30

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Tính nhanh: 20 + 21 + 22 + … + 29 + 30


20 + 21 + 22 + …..+ 29 + 30

= (20 + 30) + (21 + 29) + (22 + 28) + (23 + 27) + (24 + 26) + 25

= 50 + 50 + 50 + 50 + 50 + 25

= 5.50 + 25 = 250 + 25 = 275

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Tính nhanh: 20 + 21 + 22 + … + 29 + 30 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button