Tính nhanh: 135 + 360 + 65 + 40

Câu hỏi:

Tính nhanh: 135 + 360 + 65 + 40

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Tính nhanh: 135 + 360 + 65 + 40


135 + 360 + 65 + 40 = (135+65) + (360+40) = 200 + 400 = 600;

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Tính nhanh: 135 + 360 + 65 + 40 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button