Tính nhẩm (theo mẫu): Mẫu: 27 × 11 = ? + 2 cộng 7 bằng 9. + Viết 9 vào giữa hai chữ số của 27,

Câu hỏi:

Tính nhẩm (theo mẫu):

Mẫu:

Bạn đang xem: Tính nhẩm (theo mẫu): Mẫu: 27 × 11 = ? + 2 cộng 7 bằng 9. + Viết 9 vào giữa hai chữ số của 27,

27 × 11 = ?

+ 2 cộng 7 bằng 9.

+ Viết 9 vào giữa hai chữ số của 27,

được 297.

Vậy 27 × 11 = 297

48 × 11 = ?

+ 4 cộng 8 bằng 12.

+ Viết 2 vào giữa hai chữ số của 48,

được 428.

+ Thêm 1 vào 4 của 428, được 528.

Vậy 48 × 11 = 528.

 

42 × 11

53 × 11

72 × 11

85 × 11

94 × 11

67 × 11

Xem lời giải


Trả lời:


42 × 11 = 462

53 × 11 = 583

72 × 11 = 792

85 × 11 = 935

94 × 11 = 1 034

67 × 11 = 737

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Tính nhẩm (theo mẫu): Mẫu: 27 × 11 = ? + 2 cộng 7 bằng 9. + Viết 9 vào giữa hai chữ số của 27, của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button