Tính nhẩm bằng cách thêm vào số bị trừ và số trừ cùng một số thích hợp: Hãy tính nhẩm: 321 – 96

Câu hỏi:

Tính nhẩm bằng cách thêm vào số bị trừ và số trừ cùng một số thích hợp:

Ví dụ: 135 – 98 = (135 + 2) – (98 + 2) = 137 – 100 = 37

Bạn đang xem: Tính nhẩm bằng cách thêm vào số bị trừ và số trừ cùng một số thích hợp: Hãy tính nhẩm: 321 – 96

Hãy tính nhẩm: 321 – 96

Xem lời giải


Trả lời:


321 – 96

= (321 + 4) – (96 + 4) (thêm vào cả số trừ và số bị trừ 4 đơn vị)

= 325 – 100 = 225.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Tính nhẩm bằng cách thêm vào số bị trừ và số trừ cùng một số thích hợp: Hãy tính nhẩm: 321 – 96 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button