Tính nhẩm bằng cách thêm vào số bị trừ và số trừ cùng một số thích hợp 1354 – 997

Câu hỏi:

Tính nhẩm bằng cách thêm vào số bị trừ và số trừ cùng một số thích hợp:

Ví dụ: 135 – 98 = (135 + 2) – (98 + 2) = 137 – 100 = 37

Bạn đang xem: Tính nhẩm bằng cách thêm vào số bị trừ và số trừ cùng một số thích hợp 1354 – 997

 Hãy tính nhẩm:  1354 – 997

Xem lời giải


Trả lời:


1354 – 997

= (1354 + 3) – (997 + 3) (thêm vào cả số trừ và số bị trừ 3 đơn vị)

= 1357 – 1000 = 357

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Tính nhẩm bằng cách thêm vào số bị trừ và số trừ cùng một số thích hợp 1354 – 997 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button