Tính nhẩm bằng cách thêm vào ở số hạng này, bớt đi ở số hạng

Câu hỏi:

Tính nhẩm bằng cách thêm vào ở số hạng này, bớt đi ở số hạng kia cùng một số thích hợp.

Ví dụ: 57 + 96 = (57 – 4) + (96 + 4) = 53 + 100 = 153

Bạn đang xem: Tính nhẩm bằng cách thêm vào ở số hạng này, bớt đi ở số hạng

Hãy tính nhẩm: 35 + 98

Xem lời giải


Trả lời:


35 + 98 = (35 – 2 ) + (98 + 2 ) (thêm bớt 2 đơn vị)

= 33 + 100 = 133

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Tính nhẩm bằng cách thêm vào ở số hạng này, bớt đi ở số hạng của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button