Tính nhẩm bằng cách nhân thừa số này, chia thừa số kia cùng một số thích hợp: 14.50

Câu hỏi:

Tính nhẩm bằng cách nhân thừa số này, chia thừa số kia cùng một số thích hợp:

14.50;     16.25

Bạn đang xem: Tính nhẩm bằng cách nhân thừa số này, chia thừa số kia cùng một số thích hợp: 14.50

Xem lời giải


Trả lời:


Tính nhẩm bằng cách nhân thừa số này, chia thừa số kia cùng một số thích hợp :

14.50

= (14:2 ).(50.2) (nhân và chia cho 2 để có 50.2 = 100)

= 7.100 = 700

16.25

= (16:4 ).(25.4) (nhân và chia cho 4 để có 25.4 = 100)

= 4.100 = 400

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Tính nhẩm bằng cách nhân thừa số này, chia thừa số kia cùng một số thích hợp: 14.50 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button