Tính khối lượng H2SO4 có trong 20 gam dung dịch H2SO4 98%.

Câu hỏi:

Tính khối lượng H2SO4 có trong 20 gam dung dịch H2SO4 98%.

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Tính khối lượng H2SO4 có trong 20 gam dung dịch H2SO4 98%.


Nồng độ phần trăm được xác định bằng biểu thức:

C%=mctmdd.100%

Vậy khối lượng H2SO4 có trong 20 gam dung dịch H2SO4 98% là:

mct=C%.mdd100%=98%.20100%=19,6(gam).

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Tính khối lượng H2SO4 có trong 20 gam dung dịch H2SO4 98%. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button