Tính giá trị của mỗi biểu thức sau:

Câu hỏi:

Tính giá trị của mỗi biểu thức sau:

Tính giá trị của mỗi biểu thức sau: (ảnh 1)
Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Tính giá trị của mỗi biểu thức sau:


313 – (107 + 206) = 313 – 313 = 0

6 000 – (2 700 + 300) = 6 000 – 3 000 = 3 000

4 480 + 2 496 – 1 596 = 4 480 + 900 = 5 380

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Tính giá trị của mỗi biểu thức sau: của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button