Tính giá trị các lũy thừa sau: 6^2, 6^3, 6^4

Câu hỏi:

Tính giá trị các lũy thừa sau: 62, 63, 64

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Tính giá trị các lũy thừa sau: 6^2, 6^3, 6^4


62 = 6.6 = 36;

63 = 62.6 = 36.6 = 216;

64 = 63.6 = 216.6 = 1296.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Tính giá trị các lũy thừa sau: 6^2, 6^3, 6^4 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button