Tính giá trị các lũy thừa sau: 5^2, 5^3, 5^4

Câu hỏi:

Tính giá trị các lũy thừa sau: 52, 53, 54

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Tính giá trị các lũy thừa sau: 5^2, 5^3, 5^4


52 = 5.5 = 25;

53 = 52.5 = 25.5 = 125;

54 = 53.5 = = 125.5 = 625.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Tính giá trị các lũy thừa sau: 5^2, 5^3, 5^4 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button