Tính giá trị các lũy thừa sau: 4^2, 4^3, 4^4

Câu hỏi:

Tính giá trị các lũy thừa sau: 42, 43, 44

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Tính giá trị các lũy thừa sau: 4^2, 4^3, 4^4


42 = 4.4 = 16;

43 = 42.4 = 16.4 = 64;

44 = 43.4 = 64.4 = 256.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Tính giá trị các lũy thừa sau: 4^2, 4^3, 4^4 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button