Tính giá trị các lũy thừa sau: 3^2, 3^3, 3^4, 3^5

Câu hỏi:

Tính giá trị các lũy thừa sau: 32, 33, 34, 35

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Tính giá trị các lũy thừa sau: 3^2, 3^3, 3^4, 3^5


32 = 3.3 = 9;

33 = 3.3.3 = 27;

34 = 33.3 = 27.3 = 81;

35 = 34.3 = 81.3 = 243.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Tính giá trị các lũy thừa sau: 3^2, 3^3, 3^4, 3^5 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button