Tính giá trị các lũy thừa sau: 2^3, 2^4, 2^5, 2^6, 2^7, 2^8, 2^9, 2^10

Câu hỏi:

Tính giá trị các lũy thừa sau: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 210

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Tính giá trị các lũy thừa sau: 2^3, 2^4, 2^5, 2^6, 2^7, 2^8, 2^9, 2^10


23 = 2.2.2 = 8;

24 = 2.2.2.2 = 16;

25 = 2.2.2.2.2 = 32;

26 = 2.2.2.2.2.2 = 64;

27 = 26.2 = 64.2 = 128;

28 = 27.2 = 128.2 = 256;

29 = 28 .2 = 256.2 = 512;

210 = 29.2 = 512.2 = 1024.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Tính giá trị các lũy thừa sau: 2^3, 2^4, 2^5, 2^6, 2^7, 2^8, 2^9, 2^10 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button