Tính chiều cao trung bình của 4 bạn Bảo, Thư, Long và Hoài. Biết Bảo cao 131 cm

Câu hỏi:

Tính chiều cao trung bình của 4 bạn Bảo, Thư, Long và Hoài. Biết Bảo cao 131 cm, Thư cao 130 cm, Long cao 135 cm và Hoài cao 140 cm.

Tính chiều cao trung bình của 4 bạn Bảo, Thư, Long và Hoài. Biết Bảo cao 131 cm (ảnh 1)

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Tính chiều cao trung bình của 4 bạn Bảo, Thư, Long và Hoài. Biết Bảo cao 131 cm


Chiều cao trung bình của 4 bạn Bảo, Thư, Long và Hoài là:

(131 + 130 + 135 + 140) : 4 = 134 (cm)

Đáp số: 134 cm

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Tính chiều cao trung bình của 4 bạn Bảo, Thư, Long và Hoài. Biết Bảo cao 131 cm của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button