Tính chất quan trọng nhất và được ứng dụng rộng rãi nhất của tia X là gì? A. Khả năng đâm xuyên mạnh. B. Làm đen kính ảnh C. Kích thích tính phát quang của một số chất.

Câu hỏi:

Tính chất quan trọng nhất và được ứng dụng rộng rãi nhất của tia X là gì?

Xem lời giải


Trả lời:


Chọn A

Bạn đang xem: Tính chất quan trọng nhất và được ứng dụng rộng rãi nhất của tia X là gì? A. Khả năng đâm xuyên mạnh. B. Làm đen kính ảnh C. Kích thích tính phát quang của một số chất.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Tính chất quan trọng nhất và được ứng dụng rộng rãi nhất của tia X là gì? A. Khả năng đâm xuyên mạnh. B. Làm đen kính ảnh C. Kích thích tính phát quang của một số chất. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button