Tính: 10^2, 10^3, 10^4, 10^5, 10^6

Câu hỏi:

Tính: 102, 103, 104, 105, 106

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Tính: 10^2, 10^3, 10^4, 10^5, 10^6


102 = 100 (mũ 2 thì có 2 số 0 đằng sau số 1)

103 = 1 000

104 = 10 000

105 = 100 000

106 = 1 000 000

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Tính: 10^2, 10^3, 10^4, 10^5, 10^6 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button