Tìm x thuộc Z biết a) -5

Câu hỏi:

Tìm  

x

biết

a) -5

Bạn đang xem: Tìm x thuộc Z biết a) -5

b) -3

Xem lời giải


Trả lời:


a) Ta có: các số nguyên x thỏa mãn – 5 < x < 0 là các số nằm giữa – 5 và 0 trên trục số. Các số đó là: –4; –3; –2; –1.

b) Các số nguyên x thỏa mãn – 3 < x < 3 là các số nằm giữa – 3 và 3 trên trục số. Các số đó là : – 2; – 1; 0; 1; 2.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Tìm x thuộc Z biết a) -5 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button