Tìm từ phát âm khác biệt A. honor B. house C. hole D. home

Câu hỏi:

Đề bài: Tìm từ phát âm khác biệt

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án: A

Bạn đang xem: Tìm từ phát âm khác biệt A. honor B. house C. hole D. home

Giải thích: Đáp án A là âm câm, các đáp án khác phát âm là /h/

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Tìm từ phát âm khác biệt A. honor B. house C. hole D. home của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button