Tìm tham số m để hàm số y = 1/3 x^3 – mx^2 + (m + 2)x + 2018 không có cực trị

Câu hỏi:

Tìm tham số m để hàm số (y = frac{1}{3}{x^3} – m{x^2} + left( {m + 2} right)x + 2018) không có cực trị.

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án D

Phương pháp:

Để hàm số không có cực trị thì phương trình (y’ = 0) vô nghiệm hoặc có nghiệm kép.

Cách giải:

Ta có (y’ = {x^2} – 2mx + m + 2)

Để hàm số không có cực trị thì phương trình (y’ = 0) vô nghiệm hoặc có nghiệm kép.

( Leftrightarrow Delta ‘ = {m^2} – m – 2 le 0 Leftrightarrow m in left[ { – 1;2} right])

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Tìm tham số m để hàm số y = 1/3 x^3 – mx^2 + (m + 2)x + 2018 không có cực trị của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button