Tìm tập xác định của hàm số f(x) = (1 + căn bạc hai (x – 1)^ căn bậc hai 5 A. D = R B. D = [1

Câu hỏi:

Tìm tập xác định của hàm số (fleft( x right) = {left( {1 + sqrt {x – 1} } right)^{sqrt 5 }})

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án B

Phương pháp:

(sqrt A ) xác định ( Leftrightarrow A ge 0)

({x^n}) với (n notin Z) xác định ( Leftrightarrow x > 0)

Cách giải:

Hàm số xác định

Vậy tập xác định của hàm số là (D = left[ {1; + infty } right))

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Tìm tập xác định của hàm số f(x) = (1 + căn bạc hai (x – 1)^ căn bậc hai 5 A. D = R B. D = [1 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button