Tìm số tự nhiên x, biết: (x – 35) – 120 = 0

Câu hỏi:

Tìm số tự nhiên x, biết: (x – 35) – 120 = 0

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Tìm số tự nhiên x, biết: (x – 35) – 120 = 0


(x – 35) – 120 = 0

x – 35 = 120

x = 120 + 35

x = 155.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Tìm số tự nhiên x, biết: (x – 35) – 120 = 0 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button