Tìm số tự nhiên x, biết: (x – 34).15 = 0

Câu hỏi:

Tìm số tự nhiên x, biết: (x – 34).15 = 0

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Tìm số tự nhiên x, biết: (x – 34).15 = 0


Một tích bằng 0 chỉ khi có ít nhất một thừa số bằng 0.

(x – 34).15 = 0

x – 34 = 0 (vì 15 > 0)

x = 34.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Tìm số tự nhiên x, biết: (x – 34).15 = 0 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button