Tìm số tự nhiên x, biết: x : 13 = 41

Câu hỏi:

Tìm số tự nhiên x, biết: x : 13 = 41

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Tìm số tự nhiên x, biết: x : 13 = 41


x : 13 =41

x = 41.13

x = 533.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Tìm số tự nhiên x, biết: x : 13 = 41 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button