Tìm số tự nhiên x, biết: 8(x – 3) = 0

Câu hỏi:

Tìm số tự nhiên x, biết: 8(x – 3) = 0

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Tìm số tự nhiên x, biết: 8(x – 3) = 0


8(x – 3) = 0

x – 3 = 0

x = 3.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Tìm số tự nhiên x, biết: 8(x – 3) = 0 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button