Tìm số tự nhiên x, biết: 7x – 8 = 713

Câu hỏi:

Tìm số tự nhiên x, biết: 7x – 8 = 713

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Tìm số tự nhiên x, biết: 7x – 8 = 713


7x – 8 = 713

7x = 713 + 8

7x = 721

x = 721 : 7

x = 103.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Tìm số tự nhiên x, biết: 7x – 8 = 713 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button