Tìm số tự nhiên x, biết: 18.(x – 16) = 18

Câu hỏi:

Tìm số tự nhiên x, biết: 18.(x – 16) = 18

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Tìm số tự nhiên x, biết: 18.(x – 16) = 18


18.(x – 16) = 18

x – 16 = 18 : 18

x – 16 = 1

x = 1 + 16

x = 17.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Tìm số tự nhiên x, biết: 18.(x – 16) = 18 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button