Tìm số tự nhiên x, biết: 156 – (x + 61) = 82

Câu hỏi:

Tìm số tự nhiên x, biết: 156 – (x + 61) = 82

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Tìm số tự nhiên x, biết: 156 – (x + 61) = 82


156 – ( x + 61) = 82

x + 61 = 156 – 82

x + 61 = 74

x = 74 – 61

x = 13.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Tìm số tự nhiên x, biết: 156 – (x + 61) = 82 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button