Tìm số tự nhiên x, biết: 124 + (118 – x ) = 217

Câu hỏi:

Tìm số tự nhiên x, biết: 124 + (118 – x ) = 217

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Tìm số tự nhiên x, biết: 124 + (118 – x ) = 217


124 + (118 – x ) = 217

118 – x = 217 – 124

118 – x = 93

x = 118 – 93

x = 25.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Tìm số tự nhiên x, biết: 124 + (118 – x ) = 217 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button