Tìm số tự nhiên x, biết: 0 : x = 0

Câu hỏi:

Tìm số tự nhiên x, biết: 0 : x = 0

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Tìm số tự nhiên x, biết: 0 : x = 0


 0 : x = 0.

Nhận xét: 0 chia cho một số tự nhiên bất kì khác 0 thì bằng 0.

Do đó, 0: x = 0 luôn đúng với mọi số tự nhiên x khác 0.

Hay tập hợp các số tự nhiên x thỏa mãn là: N*

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Tìm số tự nhiên x, biết: 0 : x = 0 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button