Tìm số đối của +2, 5, -6, -1, -18.

Câu hỏi:

Tìm số đối của +2, 5, -6, -1, -18.

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Tìm số đối của +2, 5, -6, -1, -18.


Số đối của +2 là –2.

Số đối của 5 là –5.

Số đối của –6 là 6.

Số đối của –1 là 1.

Số đối của –18 là 18.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Tìm số đối của +2, 5, -6, -1, -18. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button