Tìm nguyên hàm của hàm số f(x)=sinx^3.sin3x.

Câu hỏi:

Tìm nguyên hàm của hàm số f(x)=sin3x.sin3x.

Xem lời giải


Trả lời:


Chọn A
sin3x.sin3xdx=3sinxsin3x4.sin3xdx=382sinx.sin3xdx182sin23xdx=38cos2xcos4xdx181cos6xdx=38sin2x2sin4x418xsin6x6+C.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Bạn đang xem: Tìm nguyên hàm của hàm số f(x)=sinx^3.sin3x.

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Tìm nguyên hàm của hàm số f(x)=sinx^3.sin3x. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button